SCI

 

Möt någon av våra kvalificerade 
samtalspartners och bli en bättre 
ledare. Eller utbilda dig själv till 
coach! Läs mer

Svenska Coaching Institutet, Box 3650, 103 59 STOCKHOLM, Telefon: 073-761 05 96 och 070-586 16 78, E-post: info@sci.nu