Om SCI

Svenska Coachinginstitutet erbjuder kvalificerad coachning – och coachutbildning – med syftet att bidra till både inre och yttre tillväxt. Du blir bättre på att hantera utmaningar i din roll som chef eller egenföretagare – samtidigt som du växer som människa.

Kanske befinner du dig vid en punkt där det är dags att lämna det du kan, men inte längre vill. Och erövra det du vill göra men ännu inte riktigt behärskar. Kanske vill du bli coachad för att tydliggöra gränser och våga säga nej. Eller bli bättre på att hantera konflikter, prioritera i ditt arbete eller utveckla din kreativa sida.

Detta är något av det en SCI-coach kan hjälpa dig att uppnå.

Hållbart ledarskap

Svenska Coachinginstitutet är ett nätverk av coacher som alla har gått vår grundutbildning och som verkar utifrån en gemensam uppfattning om det goda, hållbara och långsiktiga ledarskapet. Ett ledarskap som uppmuntrar delaktighet och samverkan och där målet med att bedriva verksamhet inte bara handlar om att kortsiktigt tjäna pengar. Utan att också se till andra värden, och kunna se saker i ett större och längre perspektiv. Bygga långsiktiga relationer. Bilda partnerskap som ger synergier. Ta ett socialt ansvar. Tänka på miljön. Skapa en bättre värld, för flera.

SCI är, kan man säga, som en exklusiv storfamilj. Exklusiv såtillvida att du inte kan söka till våra utbildningar – du blir nominerad. Utvald bland människor i vårt nätverk, personer med erfarenhet av ledarskap, men också av livet.

När vi coachar och utbildar spelar ofta god mat och dryck, inspirerande miljöer och vacker natur en viktig roll. Vi tycker helt enkelt att samtalen blir bättre när inte bara hjärnan aktiveras utan även magen och sinnena. Vi ser till hela människan. Det är en förutsättning för verklig förändring.

Läs mer om Metod >>

Senaste från bloggen

Svenska Coaching Institutet, Box 3650, 103 59 STOCKHOLM, Telefon: 073-761 05 96 och 070-586 16 78, E-post: info@sci.nu