Utbildningar

Vår coach & mentorutbildning är en utbildning du inte kan söka till utan blir nominerad att delta i. Det är en kurs per år med en liten exklusiv handplockad grupp på maximalt 10 personer – alla motiverade, livserfarna och kompetenta deltagare från våra nätverk.

Utbildningen utgörs av två kursdagar per månad under ett halvår i en mix av internat och externat. Alltid i stimulerande miljöer och med god mat, ingår i vår metod. Detta gör det lättare stanna upp och komma i kontakt med sig själv.

Första delen av utbildningen ägnar vi åt coachingens/mentorskapets fundamenta, metoder, processer och kreativa verktyg. Under andra delen av utbildningen fokuserar vi på ett skarpt case som ska dokumenteras i ett miniprojekt. Under hela processen har du tillgång till en egen coach/mentor att bolla stort och smått med.   

Vi har kommit fram till att en kombination av coach (tränare) och mentorskap (förebild) är den kompetens som bäst matchar den grupp av chefer vi arbetar med. Det ställer högre krav på dem vi nominerar men möjliggör och andra sidan helt andra resultat.

Senaste från bloggen

Svenska Coaching Institutet, Box 3650, 103 59 STOCKHOLM, Telefon: 073-761 05 96 och 070-586 16 78, E-post: info@sci.nu